Category: Features

Oras na, IRRI magsara ka na!

April 10, 2020

by MASIPAG National Office

Sa gitna ng maraming hakbang upang labanan ang mga epekto ng pandemyang COVID-19 sa buhay at kabuhayan ng maraming mamamayan sa buong mundo, unti-unti nating nakikita ang kabangkarotehan ng agrikulturang naka-sandig sa kapital at ‘malayang’ merkado, mapaminsala sa kalusugan at kalikasan, at kontrolado ng mga malalaking dayuhang korporasyon. Sa ika-animnapung anibersaryo ng International Rice Research […]

Saknungan: Mga karanasan ng pagtutulungan sa kanayunan

April 10, 2020

by MASIPAG National Office

Ang saknungan, o mas kilala sa katawagang bayanihan ay ang tradisyunal na kaugalian ng pagtutulungan ng mga Filipino. Ito ay nagsasalamin ng pagkakabuklod-buklod at mapayapang sistemang tulungan sa pamayanan upang makamit ang isang mithiin. Makikita ang saknungan sa maraming anyo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino, at ito ay tumitingkad sa oras ng pangangailangan […]

Urban Gardening 101

April 10, 2020

by MASIPAG National Office

Want to learn urban gardening while on quarantine? Watch MASIPAG Luzon Southern Tagalog cluster area coordinator and organic farming practitioner Joel Abrao show us the basics. Catch it here.

RESIST successful on 6-day campaign vs IRRI

April 9, 2020

by MASIPAG National Office

Resistance and Solidarity against Agrochemical Transnational Corporations (RESIST) successfully mounted “Six Days of Action to Shut Down IRRI” from March 29 to April 3. The series of social media protest is in response to the 60th founding anniversary of the International Rice Research Institute (IRRI). With its primary goal to inform and educate the broad […]

Sign the petition: SHUT DOWN IRRI NOW!

March 27, 2020

by MASIPAG National Office

Farmers, agricultural workers and scientists in various regions of Asia have united to call for the shut down of the International Rice Research Institute (IRRI). 60 years of lies, anti-farmer policies and grave environmental damages are enough. We should not let another year pass without holding IRRI accountable and responsible to its lies against the […]