Mga Presentasyon sa PRAKSIS

May 27, 2021

by MASIPAG National Office

Balikan ang mga presentasyon ng mga may-akda at dokumentor noong PRAKSIS: Pagtatagpo ng Teorya at Praktika na ginanap noong Mayo 4 at 5, 2021. Muli ring panoorin ang input mula kay Dr. Chito Medina kaugnay ng papel ng mga siyentista sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka-siyentista.

Pantaboy sa Aphids at mga Uod sa mga Tanim na Gulay [Dokumentor: Abrao, Joel O.]

Pagtataya sa Latak ng Pestisidyo sa Dugo ng Tao (Organophosphate-OP at Carbamate-CM) gamit ang Cholinesterase Reactive Paper [May-akda: Aligaen, Julito C.]

Ang Ekonomyang Pampulitika ng Blue Economy: Isang pag-aaral sa Industriya ng Pangingisda sa Gubat, Sorsogon [May-akda: Cabigao, Anna Marie Stephanie S.]

Tiyaga sa Bukid na Bato at Alternatibong Pamamaraan sa Pamamahala ng Peste [Dokumentor: Camasa, Ricardo C.]

Paggamit ng Homemade Organic Bio-pesticide para sa Maliit na Antas ng Produksyon ng Petsay (Brassica rapa spp. L) [May-akda: Damaso, Arnold V.]

Comparative Study on the Impact of Rice Liberalization Law A Year After Its Implementation on Organic and Conventional Farming Between Landed and Tenant Farmers in Mindanao [Dokumentor: Fuentes, Leo XL, MASIPAG Mindanao]

Going Organic-Based in Onion Production: Testing and Promotion Via S & T Based Demo Farms in Two Selected Onion Growing Municipalities in Nueva Ecija [May-akda: Galindez, Jonathan L.]

Epekto ng Pinagmumulan ng Nitrogen at Substrate Combinations sa Dami at Kalidad ng Vermicompost Gamit ang African Night Crawler (Eudrilus eugenae Kinberg) [May-akda: Legaspi, Salvacion J.]

Manually Operated Dry Grain Corn Seeds Cracker [Dokumentor: Magdaong, Mar I.]

Dagliang Pantaboy ng Atangya at iba pang mga Flying Insect sa Sakahan [Dokumentor: Morales, Lanilo S.]

Balanse ng Sustansiya, Pagbabago-bago ng Soil Fertility at Bunga ng Mais sa Ilalim ng Organikong Sistema ng Produksiyon [Mayk-akda: Sarimong, Ryan T.]

Halamang Gamot sa Pagdurumi ng Hayop [Dokumentor: Tacadao, Jann Rhell U.]

Thinking about Thinking, and Doing Things Differently [Member-scientist: Dr. Chito Medina]