Sama-samang tutulan ang Golden Rice!

October 12, 2021

by MASIPAG National Office

Sama-samang tutulan ang Golden Rice!

Noong ika-21 ng Hulyo 2021, inaprubahan ng Kagawaran ng Agrikultura ng Pilipinas ang permiso para sa komersyal na pagpapalaganap ng Golden Rice sa bansa. Ang Golden Rice ay isang GMO (genetically modified) na dilaw na bigas na tinututulan ng mga magsasaka, kasama ang iba’t ibang sektor ng lipunan.

Basahin ang pamphlet upang mas makilala ang Golden Rice at kung bakit dapat itong tutulan:

Layout ni Jon Angelo Maria Zeta Bonifacio