Ika-11th na General Assembly ng MASIPAG Matagumpay na Nairaos!

April 6, 2022

by MASIPAG National Office

ILOILO CITY – Abril 5-6, 2022 ginanap ang 11th General Assembly ng Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG, isang pambansang ugnayan na binubuo ng mga magsasaka at kanilang organisasyon, NGO, siyentista, at iba pang mga organisasyong nagsusulong ng likas-kaya at organikong pagsasaka. Bitbit ang temang “Ipagdiwang ang mga tagumpay ng likas-kayang pagsasaka! Buong husay at mapagpunyagi harapin ang krisis sa agrikultura, pulitika at pagbabago ng klima!”

Sa dalawang araw na idinaos ang General Assembly, nagkaroon ng kaisahan ang mga kasapi ng MASIPAG sa mga bibitbiting kampanya, adbokasiya, gawaing teknikal atbp. na siyang mas lalong magpapatambol at magpapayabong ng Likas-Kayang Pagsasaka (LKP) gayundin ang pagpapalakas ng kampanya para sa Climate Justice. Ilan sa mga napagkaisahang kampanya ay ang buong-lakas na pagtutol sa large-scale mining, mega dams at iba pang mga porma ng development aggression na silang hadlang sa mga magsasaka upang maisapraktika ang likas-kayang pagsasaka na mula at para sa magsasaka.

Dagdag din sa mga resolusyong pinagkaisahan ay ang puspusang pagpapalakas ng mga organisasyon nito lalo na sa larangan ng local marketing, processing, pagpapayabong ng farmer-to-farmer knowledge exchange at pagpapaigting sa deklarasyong farmers’ rights are human rights partikular sa malayang paggamit at muling pagkamit ng mga magsasaka sa mga rekurso katulad ng binhi, lupa, at teknolohiya.

Kasama rin sa tinalakay ay ang paghahalal ng mga bagong susing tao at liderato–miyembro ng board of trustees (BOT) at national coordinator na silang magtitiyak sa direksyong tatahakin ng MASIPAG.

Sa pagtatapos ng General Assembly, hinayag ni Virginia Nazareno o mas kilala bilang Nanay Virgie, kababaihang lider magsasaka at bagong halal na chairman ng board of trustees ng MASIPAG: “ang lakas ng MASIPAG sa loob ng humigit kumulang tatlong dekada ay nakaangkla sa lakas ng mga kaakibat nitong magsasaka na walang pagod na nagsusulong ng likas-kayang pagsasaka. Hangga’t kaisa natin ang magsasaka at pagsasabuhay ng sama-samang pagkilos, mananatili ang network ng MASIPAG at mga kasama nito upang mapagtagumpayan ang pag-unlad ng agrikultura”.

SULONG MASIPAG! ISULONG ANG LIKAS-KAYANG PAGSASAKA! PAGTAGUMPAYAN ANG SOBERANYA SA BINHI, LUPA AT TEKNOLOHIYA!