SUHAY | Magiting ang Kasaysayan ng Paglaban ng mga Magsasaka at Katutubo sa Kaliwa Dam

September 19, 2023

by MASIPAG National Office

Noong Pebrero 6, 2023 ginanap ng mga residente at advocates kasama ang MASIPAG Luzon ang malaking open forum laban sa nagtutuloy na proyektong Kaliwa Dam sa bayan ng Infanta sa Quezon. Dinaluhan ng humigit 250 na katao ang naturang talakayan sa Kaliwa Dam.

Tutulan, Labanan Huwag pahintulutan!

Ilang araw matapos ang nasabing open forum, masigasig na nakilahok ang mga magsasakang MASIPAG ng PCB Q2 sa “Alay Lakad Laban sa Kaliwa Dam”.

Pinangungunahan ng mga magsasaka, residente, katutubo, inumpisahang ang martsa sa Gen. Nakar Quezon hanggang Malacañang. Ayon kay Nay Virgie, MASIPAG Chairwoman at miyembro ng PCB Q2, ang “Alay Lakad Laban sa Kaliwa Dam” ay isang kolektibong aksyon ng lahat ng tao na naniniwala na dapat hindi matuloy ang mapaminsalang proyektong New centenial Dam Project ng MWSS sa kanilang komunidad. Kung sakaling itutuloy ang pagtatayo ng dam, tinatayang aabot sa humigit na 700 ektaryang sakahan sa Infanta ang mawawalan ng patubig. Palulubugin naman ang nasa humigit kumulang 50 ektaryang sakahan sa Gen Nakar. Hindi pa kasama dito ang mga lupaing ninuno ng mga Agta-Dumagat.

Dagdag pa, kung ipaghahambing ang supply ng tubig na natatapon kada araw gawa ng sira-sirang tubo at hindi mabisang sistema na patubig ng MWSS ay higit pa itong mas marami kesa sa inaasahang kayang i-supply ng naturang Dam.

Mahigpit na pinanghahawakan ng taumbayan ng Quezon na hindi para sa kanila ang proyekto kundi negosyo ng iilan. Dagdag pa ni Nay Virgie,

“Hindi naman makikinabang ng lubos ang mga mamamayan sa itinatayong Kaliwa Dam na ito kundi ang mga malalaking nagnenegosyo lamang sa tubig. Kung pipigilan nila ang pag agos ng ilog tiyak na maraming maaapektuhan ng hindi maganda, lalo na kaming mga maliliit na magsasaka na nasa gilid ng Ilog Agos”

Basahin ang buong SUHAY dito:

masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/