SUHAY | Serye ng Pakikipag-ugnayan sa Academe at LGU, Tuloy-tuloy na Isinagawa sa Eastern Visayas

September 20, 2023

by MASIPAG National Office

Bilang hakbang sa pagpapalakas ng linkaging at networking sa Eastern Visayas ay nagsagawa ang MASIPAG Visayas, katuwang ang mga partners nito, ng serye ng mga dialogue at forum noong Abril sa Samar at Leyte kasama ang MASIPAG member-scientist na si Dr. Chito Medina at MASIPAG Visayas RMT Chair na si Rodolfo Cortez Jr.

Sa isang dialogue na ginanap sa Gandara, Samar noong Abril 11, 2023, kasama ang ilang opisyal ng bayan at kinatawan ng One-Saop, samahan ng organikong magsasaka at pinakaunang Participatory Guarantee System Organic Certifying Body sa Rehiyon 8, tinalakay ng MASIPAG team ang katangian ng GMOs at GM products at ang mga epekto nito sa kalikasan, kalusugan, at kabuhayan at karapatan ng mga magsasaka.

Noong Abril 12 naman ay tinalakay ng MASIPAG team ang kampanyang MASIPAG sa pagsusulong sa karapatan at empowerment ng mga magsasaka sa Municipal Forum on Agroecology and Sustainable Food Systems sa Paranas, Samar. Habang sa talakayang “The Role of Academe in Rural Development” na isinagawa noong Abril 14 sa Visayas State University sa Leyte ay mahusay at matalas na pinalaliman, sa tuwangan ng mga siyentista at magsasaka ng MASIPAG, ang talakayan hinggil sa papel ng akademiya sa rural development.

Ibinunga ng maraming tagumpay ang mga sunod-sunod na dialogue na isinagawa ng mga magsasaka at siyentista ng MASIPAG. Sa partikular sa dalawang dialogue sa Samar ay nagbunga ito ng kaisahan sa lokalidad na magpasa ng mga paborableng polisiyang susuporta sa likas-kayang pagsasaka. Habang sa Leyte naman ay marami sa mga mag-aaral at siyentistang dumalo ang nagpahayag ng masikhay na interes na makipagpartner sa MASIPAG sa layunin na iabante ang likas-kayang pagsasaka at mapagyaman pa ang pantay na tuwangan ng mga magsasaka at siyentista tungo sa rural development.

Inaasahan na mula sa mga isinagawang talakayan ay mapatatag ang mga kasalukuyang ugnayan at uusbong ang mga bagong pagututulongan sa pagitan ng mga magsasakang MASIPAG sa Eastern Visayas at iba’t ibang sektor.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/