SUHAY | Exposure ng Caritas Phan Thiet sa Negros

October 6, 2023

by MASIPAG National Office

Ginnanap noong Marso, binisita ng delegasyon ng Caritas Phan Thiet mula Vietnam ang mga people’s organization ng MASIPAG Visayas sa Negros Occidental upang magsagawa ng exposure at pag-aaral hinggil sa gawain ng MASIPAG sa likas-kayang pagsasaka at gawaing pang-organisasyon.

Kasama sa mga PO na binisita ang TUSFA kung saan ibinahagi ng organisasyon ang kanilang sitwasyon bilang tenant farmers at papaano nila sama-samang pinang-iibabawan ang isyu sa lupa. Ibinahagi naman ng AKKMP ang kanilang proyekto at programa sa herbal processing na kanilang pinagkakabuhayan at pinagkukunan din ng mga likas at abot-kayang gamot at pagkain lalo sa kanilang komunidad. Samantala, ipinakita naman ng PAMALU na siyang nakatatag sa pamayanan ng mga mangingisda ang kanilang communal garden na sama-samang itinayo ng mga miyembro nito upang higit pang mapalakas ang seguridad at soberanya sa pagkain sa kanilang komunidad.

Hinggil sa trial farming, ibinahagi ng KABUHIAN, KASMMABI at AMMLU ang kani-kanilang estratehiyang pamamahala upang hindi mawalan ng binhi ang mga miyembrong magsasaka sa kanilang komunidad. Sa rice breeding naman ay ibinahagi ni Elpedio “Jojo” Paglomutan mula sa BAKAS ang kanyang mga pinalahi na barayti ng palay sa ilalim ng programang MASIPAG. Nagbigay din ng maikling input sina Ricardo

‘Dodoy’ Camasa ng MABUNGA-PA at Rodolfo “Dolpo” Oray ng PATDA sa pagpapatupad ng kanilang Diversified Integrated Farming System field.

Ang bawat PO na kanilang pinuntahan ay may iba’t ibang kalagayan ngunit may iisang hangarin sa empowerment ng magsasaka. Naniniwala sila na maipapatupad nila ang kanilang natutunan sa kanilang pagbisita sa mga magsasaka sa Diocese of Phan Thiet. Nagpasalamat ang mga bagong kaibigan kay Fr. Sergio Millares, BOT member ng PDG at Ms. Si Noeme Muhal ang nag-host sa kanila noong sila ay nasa Cauayan at ginamit ang kanyang bahay noong sila ay nasa ilang lugar sa Oringao.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/