SUHAY | Organikong Pamamaraan at Pag-iimbak at Pagtatago ng Sibuyas

October 5, 2023

by MASIPAG National Office

Noong nakaraang 2022, naging kontrobersyal ang sibuyas dahil umabot ang presyo nito sa sa mahigit pitong-daang piso mula sa karaniwang Php 80–120 kada kilo. Bagaman napakamahal ng sibuyas sa mga pamilihan, hindi rin gumansya ang mga magsasaka dahil na rin sa ang pagmamahal ng presyo ay bunga ng pagmamanipula ng mga trader sa suplay at presyo nito na sinulsulan pa ng importasyong solusyon ng pamahalaan sa kabila ng panawagan ng mga magsasaka na palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain.

Sa Occidental Mindoro, isa si Pastor Efren Gonzales ng Brgy. Poblacion, Magsaysay, Occidental Mindoro sa matagal nang nagtatanim ng sibuyas bilang pangunahing kabuhayan. Ngunit taliwas sa karaniwang pamamaraan, organiko ang naging praktika ni Pastor Efren mula sa paghahanda ng binhi hanggang pag-aani.

Upang maseguro ang magandang paglaki ng sibuyas ay magkahalong lupa, vermicast at carbonized rice hull ang lahok sa kanyang taniman habang ginagamit naman ang wood vinegar bilang pangontrol ng sakit at peste. Hand weeding naman ang kanyang pamamaraan upang mapamahalaan ang damo kasama na ang pag-spray ng indigenous microorganism o IMO. Mahalaga din ang dalawa hanggang tatlong beses na pagbungkal ng lupa sa pamamahala ng damo o mabilis na pagtubo ng mga binhi at ang paggamit ng seaweed extract bilang pataba para sa nutrisyon lalo na ang sulphur na tumutulong sa bulb formation.

Upang matugunan naman ang kawalan ng cold storage facility sa pag-iimbak, pinag-aralan ni Pastor ang mga alternatibong pamamaraan gamit lamang ang mga rekurso mula sa kanyang sakahan at dito niya napatunayan na mabisang gamitin ang rice hull o ipa ng palay upang mapababa ang temperatura sa taguan at mapatagal ang shelf life nito.

Sa praktika nito, hindi lamang ang produksyon at kita ng mga magsasaka ang naseseguro subalit ipinapakita nito na may kakayahan ang mga magsasaka na paunlarin ang pagsisibuyas sa bansa.

Hinihikayat ang lahat na ipalaganap at gamitin ang publikasyong ito na materyales para sa pulong at talakayan.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/