SUHAY Poem | Ako, Mindanao

October 6, 2023

by MASIPAG National Office

Ako, Mindanao

ni Benito Camposano

Sa tabunok nga yuta sa Mindanao, nag-uma ako sa grasya ug kusog,

Tigpugas sa mga liso sa paglaom ug kinabuhi, panan-aw nga nagdan-ag.

Uban sa malumo nga pag-atiman, akong giamuma ang yuta, ang sagradong yuta sa kinaiyahan,

Ang pag-ani sa abunda nga mga bunga sa pagtuo, kadaugang lawum ang tinubdan.

Bisan pa ang mga landong modan-ag, samtang ang kahakog ug ang kapintasan nagdaot,

Giilog sa mga plantasyon ang akong yuta, nga nakabalda sa sitsit sa kinaiyahan.

Ang mga kemikal ug hilo mipatay sa akong mga pananom, sa akong mga damgo,

Ang mga hulga ug mga kamatayun nagpahilom, gipangisi ang mga tinahing paglaum.

Apan ako usa ka lig-on nga manggugubat, nangita sa hustisya, dignidad,

Batok sa ilang pagpanglupig, ako mibangon nga nagpungasi ang kalig-on.

Nahiusa sa mga kaubang mag-uuma, ang among bugkos determinado,

Gipangayo namo ang among mga katungod, ang among kagawasan, uban ang mga tingog nga hingpit.

Sa tabunok nga yuta sa Mindanao, ako usa ka artista sa kinabuhi,

Tigbantay sa bili sa mga tawo, usa ka katuyoan nga hugot ang pagkupot.

Usa ka manggugubat sa kalinaw ug kinaiyahan, ang akong espiritu hayag,

Tigpalig-on sa panaghiusa sa kadaghanan, mahulma sa malungtaron nga kaugmaon.

Basahin ang buong SUHAY dito: masipag.org/2023/08/the-official-masipag-news-letter-suhay-january-july-2023-issue-is-out-now/