Sari-Saring Tanim, Sama-Samang Aanihin

January 19, 2024

by MASIPAG National Office

Sari-saring Tanim, Sama-samang Aanihin ay isang serye hinggil sa praktikang DIFS ng magsasakang MASIPAG.

Sa gitna ng krisis sa pagkain, patuloy na pinauunlad ng mga maliliit na magsasaka ang kanilang praktika sa likas-kayang pagsasaka o LKP na sistema ng produksyon na may pag-iingat at patuloy na pagpapaunlad sa kalikasan at kalusugan, kabaligtaran ng kumbensyunal na sistema ng agrikultura. Sa pangkabuuan, naglalayon ang LKP na makaambag sa kaseguruhan sa pagkain patungo sa pagkamit ng makatarungang pamumuhay ng mga magsasaka at mga komunidad.

Upang paigtingin ang pagsusulong ng LKP, itinatampok ng MASIPAG ang Sari-Saring Tanim, Sama-Samang Aanihin, serye ng kwento hinggil sa praktikang Diversified and Integrated Farming System (DIFS) ng magsasakang MASIPAG. Sabay-sabay nating alamin kung paano naisasapraktika ng magsasakang MASIPAG ang dayberspikasyon at integrasyon ng iba’t ibang komponente sa sakahan. Gayundin ang pamamaraan sa pangangasiwa ng taba ng lupa at peste sa taniman. Liban dito, ay malaman ang benepisyo ng DIFS sa kalusugan, kalikasan, maging sa kabuhayan.

Ngunit bago tumungo sa kwento ng tagumpay ng mga magsasaka, atin munang alamin, “Ano ang DIFS?”