SUHAY | Binhi ng Pag-asa

February 5, 2024

by MASIPAG National Office

“Ang pagpapalahi ng palay ay mahirap, mabusisi at hindi bagay sa mababa ang pasensya. Ngunit nakakatuwa sapagkat makikita mo na ang mga magsasaka ay handang matuto ng bago at uhaw sa kaalaman.” – Azrel Deborah Comiling, MASIPAG youth farmer mula Mindanao

Ngayong kumakaharap ang sektor ng agrikultura sa nakababahalang problema ng pagliit ng bilang at papatandang populasyon ng mga magsasaka. Ang average na edad ng isang magsasaka sa Pilipinas ay 57 na taon at ang average na life expectancy ay nasa edad 70. Hindi malayo na sa susunod na 10 taon ay mararanasan na ang dagok nito kung hindi pa magkaroon ng makabuluhang pagbabago. 

Bitbit ang temang “Binhi ng Pag-asa” ang SUHAY (serye Hulyo-Disyembre 2023) ay sumentro sa kaganapan ng network hinggil sa programa nito sa mga kabataang magsasaka. Sa lumipas na taon, samut-saring aktibidad at programa ang isinagawa ng MASIPAG hinggil sa higit na pagpapalakas at pagpaparami ng mga kabataang magsasaka o second liners. 

Mula sa participatory farmer-led rice breeding ng MASIPAG Mindanao, hanggang sa Agroecology School for the Youth ng MASIPAG na nilahukan ng mga kabataan upang higit pang magpatalas sa adbokasiya at teknikal na gawain ng network, tunay ngang ang mga kabataang magsasaka ang ating binhi ng pag-asa. 

Unang inilimbag noong Hunyo 1993, ang Suhay ang opisyal na pahayagan ng MASIPAG. Inilalathala tuwing ikalawa at ikaapat na kwarter ng taon , ang Suhay ay naglalaman ng mga kaganapan at istorya mula sa magsasakang MASIPAG gayundin ang tindig ng network hinggil sa mga isyung panlipunan partikular sa agrikultura.