SUHAY | Matagumpay na isinagawang NGO Conference: Pagtutulungan ng mga NGOs at magsasaka para sa pag-unlad ng kanayunan

February 21, 2024

by MASIPAG National Office

ni PJ Santos

Noong ika-12 hanggang ika-14 ng Setyembre 2023, inilunsad ang isa sa mahalagang pagtitipon sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna – ang MASIPAG National NGO Conference na may temang “Cultivating Synergy: Strengthening Farmers’ Organizations and their Communities for Genuine Rural Development.” Dinaluhan ito nang 34 na indibidwal mula sa iba’t ibang partner at member non-governmental organizations (NGOs) ng MASIPAG mula Luzon, Visayas, at Mindanao.

Naging pambungad na pananalita ni Prop. Rimando E. Felicia, mula sa Polytechnic University of the Philippines-Manila at member-scientist ng MASIPAG ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga NGOs sa rural development. Binahagi rin niya ang halaga ng kooperasyon para sa bawat NGOs. Aniya, “Nasa sitwasyon tayo ngayon na puno ng hamon, pero sa pagkakaisa, mas mapagtatagumpayan natin ang ating mga layunin.” Si Karen Villaprudente mula sa OFFERS Panay ay nagbigay ng masusing pagsusuri ukol sa “Impact of Sustainable Agriculture on Indigenous Peoples Communities.” Ibinahagi niya ang mga pagpupunyagi ng mga komunidad at NGOs para mapabuti ang kalagayan ng katutubo at kalikasan, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga panganib at hamon tulad ng pang-aagaw ng lupa at pang-aatake sa kanilang karapatan.

Kasunod na nagbigay presentasyon si Analyn Mirano ng PDG Negros Occidental hinggil sa kanilang pamamaraan sa Community Organizing and Community Development. Ipinakita naman ni Anita Morales mula sa METSA Foundation sa Davao City kung paano matutulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng sustainable market linkages. Habang si Rev. Nomad Tacarodon mula sa UCCP-OMAC ay nagbigay rin ng inspirasyon kung paano sinasagawa ng samahan ang kanilang mahalagang papel sa pagsuporta sa mga komunidad ng magsasaka. Sinumulan naman ang ikalawang araw sa presentasyon ni Dr. Chito Medina hinggil sa “Farmer-Scientists Partnership: The Role of Partners in Agricultural Research and Development”. Sinundan ito ng mga testimonya ng mga magsasaka na sila Tranquilina “Quiling” Alibango ng KNBL, Agripina

Lladome ng ACOFA, at Rodolfo “Dondon” Cortes ng BAKAS Association. Mula sa mga bahaginan at workshops nagbuo ng mga rekomendasyon upang mapabuti ang gawain at mga kolaborasyon. Ilan sa mga rekomendasyong ito ay pagpapalakas ng gawaing likas-kayang pagsasaka o farmer-led agroecology, community paralegal, market linkages at climate change resiliency strategies Sa pagtatapos ng kumperensya, itinakda ang mga action points upang patibayin pa ang pagtutulungan ng mga NGOs at palakasin ang partnership ng mga NGOs at POs. Ang MASIPAG National NGO Conference ay naging daan para sa lahat upang mas tumibay ang ugnayan at mas malalim na pang-unawa ng lahat para sa pag-unlad ng ating kanayunan at buhay ng mga maliliit na magsasaka.