Ika-20 na Asembliya ng MASIPAG Luzon

May 3, 2024

by MASIPAG National Office

“Ipagbunyi ang Dalawang Dekadang tagumpay ng mga magsasaka sa Likas-Kayang Pagsasaka, Soberanya sa Pagkain tuloy-tuloy na kamtin sa ika-20 na Asembliya ng MASIPAG Luzon!”

Sa Ika-20 na pang-Rehiyunal na Asembliya ng Luzon na ginanap noong Nobyembre 2023, ipinakita ng rehiyon ang mga naging tagumpay, mga hamon at mga naabot mula pa sa BIGAS Conference noong 1985 hanggang sa kasalukuyan na nilahukan ng aabot ng 100 na kinatawang magsasaka, NGO at siyentista mula sa iba’t-ibang cluster ng rehiyon.

Naging mahalagang bahagi ng asembliya ang mga nagpapaabot ng mensahe ng pagbati mula sa mga miyembrong siyentista at partners ng rehiyon. Tampok sa unang araw ng asembliya ang pagbabahagi ni G. Leody Velayo ng mahabang kasaysayan ng mga asembliya, partikular ang mga naging tagumpay, hamon, pagpapalawak, mga lider na itinalaga, mga una sa kasaysayan ng rehiyon at MASIPAG, mga naitatag na PCB, kasama na ang mga “trend” sa usapin ng kasapian at mga programa. Dito ipinakita kung paano naging mahalaga ang pagkakaisa ng mga magsasaka at pagpapa-unlad ng organisasyon upang mapagtagumpayan ang mga hamon na hinarap ng network, partikular ang mga pang-organisasyon na usapin at ang COVID-19 pandemic.

Mas napalamnan pa ng pagbabahagi ng bawat cluster ang kasaysayan ng rehiyon kung saan ibinahagi ang mga tagumpay sa pagpapalawak sa Central Luzon-Pangasinan, pagpapatatag ng PCB sa Southern Tagalog-Calabarzon, pag-o-organisa ng hanay ng mga katutubo sa MIMAROPA, pagkakatatag ng PCB Camarines Sur bilang unang PCB sa rehiyon at ang patuloy na pagbangon ng Northern Luzon. Ipinakita sa bawat presentasyon na palaging sangkap sa pagpapatuloy ang maayos na relasyon, malinaw na komunikasyon at gawain habang susing suporta ang secretariat sa lahat ng gawain.

Bukod sa mga ulat at pagbabahagi, ipinakita din ang ilang mga pangunahing Farmer Developed and Adapted Technologies o FDAT sa paggamit ng halamang Viray at lukong gayundin din ang pag-proseso ng pili nuts at veggie noodles.

Sa ikalawang araw naman ay nagsimula ang opisyal na pulong ng asembliya na pinangunahan ng Regional Management Team. Batay sa bilang ng mga dumalo na pinangunahan ng RMT Chair Darius Gurango na naabot nito ang quorum kaya’t may batayang magpatuloy ang pang rehiyong asembliya para sa ika-20 na taon. Dito ay iniuulat ng mga naabot ng programa sa buong taon, kasama na ang ulat pam-pinansyal kung kaya napakahalaga ang pagdalo sa asembliya dahil dito ay iniiulat ang kabuuang kalagayan ng rehiyon.

Naging masusi ang mga talakayan lalo na ng dumako sa pagpapasa, pagtalakay at pag aapruba ng mga resolusyon ng bawat PCB. Napuno ng malalakas na palakpakan ang buong kapulungan dahil mahigit sa sampung bagong People’s Organization ang inindorsong maging associate at regular na kasapi. Isa-isa ring binusisi ang mga panukalang pag aalis na sa listahan ng mga kasapi ang ilang mga PO na napatunayang hindi na umiiral.

Sa ikalawang gabi ginanap ang tradisyong pagbabahaginan at pagpapalitan ng binhi o Seed Exchange at pagkilala sa mga namayapang mga magsasakang MASIPAG na sinundan naman ng pagbibigay ng pagkilala sa mga kabataang nagtapos sa tatlong buwang kurso sa MASIPAG Agroecology School for the Youth. Anim (6) na kabataan mula sa Bikol, Quezon at Occidental Mindoro ang ginawaran ng titulong MASIPAG Farmer Youth Trainer.

Ang pangrehiyong asembleya ng MASIPAG Luzon ay taunang ginaganap upang matipon ang mga kasaping samahan ng maliliit na magsasaka, mga NGO at siyentista gayundin ang mga partner at mga kaibigang sumusuporta sa adhikain ng MASIPAG. Bagaman sa Luzon nagsimula ang pagsasagawa ng pangrehiyong asembliya ng MASIPAG, nagkaroon ng hiwalay na secretariat ang rehiyon noong taong 2000 sa ilalim ng decentralization phase ng MASIPAG at sa parehong taon idinaos ang kauna-unahang asembliya sa Baloc, Sto. Domingo, Nueva Ecija at mula dito ay naging taunan na ang pagsasagawa ng pangrehiyong asembleya ang MASIPAG