MASIPAG Luzon

luzon features

Are farmers really just passive recipients of corporate-led science and technologies?

July 5, 2023

by MASIPAG National Office

During a quick break of Masipag Luzon‘s Leaders’ forum, MASIPAG farmers Tay Elmer of Nueva Vizcaya, Tay Merto of Bicol, and Tay Leody of Nueva Ecija relaxingly yet thoroughly discuss their observations on the traditional, farmer-bred, and MASIPAG rice varieties that they have been monitoring and conserving in their respective trial farms – discussing about the […]

JOB OPPORTUNITY | Area Coordinator for Bicol

February 1, 2023

by MASIPAG Luzon

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura, Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’ organizations, scientists, and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. MASIPAG Luzon Office is looking for a passionate individual with a high […]

luzon news

JOB OPPORTUNITY | Climate Change Resiliency(CCR) Program Officer for Luzon

February 1, 2023

by MASIPAG Luzon

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura, Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’ organizations, scientists, and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. MASIPAG Luzon Office is looking for a passionate individual with a high […]

MASIPAG Luzon, Ipinagdiwang ang Susing Papel ng mga Kababaihang MASIPAG

April 1, 2022

by MASIPAG Luzon

NUEVA ECIJA – Sa pagtatapos ng buwan ng kababaihan, ginanap ng Masipag Luzon ang selebrasyon ng mahalagang papel ng mga kababaihang MASIPAG sa pagpapalakas, pagpapatatag, at pagsusulong ng karapatan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng isang porum kasama ang mga lider ng rehiyon. Naging tampok sa porum kung paano ipinanalo ng mga kababaihan ang kanilang […]

SUHAY July-December 2021 Issue

January 6, 2022

by MASIPAG National Office

MAGSASAKA, NASA KAMAY MO ANG PAGBABAGO Sa nakaraang taon, hinarap natin ang patung-patong na mga pagsubok, mula sa mga bantang dala ng pandemya, banta sa ating mga sakahan, kahirapan sa ating mga organisasyon, at ang pagtutulak ng mga kontra-magsasakang teknolohiya at polisiya sa bansa. Sa kabila ng mga ito, ipinakita ng mga magsasakang MASIPAG na […]