Category: Features

Bukang Liwayway sa Brgy. Bisaya

February 4, 2021

by MASIPAG National Office

Sa Brgy. Bisaya, Calaca, ang hangin ay sariwa, lupa ay mayaman, at ang mga tao’y may kinagisnang tahimik at mapayapang pamumuhay. Noong madaling araw ng Enero 17, binagtas ng mga kawani ng MASIPAG ang kalunsuran; iba’t ibang gusaling bumabalot sa malalapad na kalye habang tanaw ang bukang-liwayway sa kalangitang may halong usok at ikinakwadro ng […]

Participatory Guarantee Systems: Isang introduksyon

January 22, 2021

by MASIPAG National Office

Ano ang Participatory Guarantee System (PGS)? Ang PGS ay isang lokal na sistema ng sertipikasyon kung saan ang produkto ay binibigyang garantiya ng mga magsasaka, mamimili at iba pang stakeholders ng organikong agrikultura. Ang proseso ng pagsertipika ay nakabase sa pundasyon ng pagtitiwala, social network at palitan ng mayamang kaalaman.  Mahalaga ito sa patuloy na paglawak […]

GAWAD KA PECS: PANAWAGAN SA PAPEL PANANALIKSIK

January 20, 2021

by MASIPAG National Office

Ang MASIPAG ay naghahanap ng mga pananaliksik patungkol sa agrikultura at dokumentasyon ng inobasyon/praktikang pagpapaunlad sa pagsasaka, partikular sa pagpapayabong ng Agroekolohiya at Soberanya sa Pagkain. Ang Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG ay isang network na pinangungunahan ng mga magsasaka mula sa mga people’s organizations, siyentista, at non-government organizations na […]