Category: Features

Likas-kayang Pagtitiyak ng mga Binhi ng Magsasaka

July 31, 2021

by MASIPAG National Office

Mula sa katawagang National Back Up farm (NBUF), nagsisilbing matibay na back up o suporta ang NBUF sa mga regional, provincial at People’s Organizations-managed o PO-managed back up farm kung saan matatagpuang nakatanim o ‘di kaya ay nakaimbak ang iba’t ibang klase ng palay .  Sa kasalukuyan, may 2,132 koleksyon ng binhing palay na minimintina […]

Defend Our Rice! Farmer-scientist group condemns Golden Rice commercial propagation, calls on farmers and consumers to protest

July 23, 2021

by MASIPAG National Office

Farmer-scientist organization Magsasaka at Siyentipiko Para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) vehemently condemns the railroaded decision by the Department of Agriculture to commercially propagate Golden Rice and calls on small farmers and consumers across the country to mount protest against the said decision. Not less than a year from the 60-day public comment period launched […]

Organikong Pagsasaka bilang Tugon sa Kaseguruhan sa Pagkain: Kwento ng mga Kababaihang Magsasaka sa Davao City

July 3, 2021

by MASIPAG National Office

Sa kabuuan, 85% ng mga magsasaka sa mundo ay meron lamang hindi lalagpas ng dalawang ektaryang lupang tinatamnan. Silang mga itinuturing na maliliit na magsasaka, ang siyang pinagmumulan ng hindi bababa sa 70% na produksyon ng pagkain. Higit sa pagiging datos, litaw sa mga numerong ito ang kontribusyon ng mga maliliit na magsasaka sa usapin […]

Pagpapaunlad ng Produksyon at Gawaing Pangkabuhayan mula sa Maliliit na Sakahan: Kwento ng Pagsusumikap at Tagumpay mula sa Visayas

June 23, 2021

by MASIPAG National Office

Sa larangan ng likas-kaya at organikong produksyon, relatibong abante ang mga magsasakang MASIPAG.  Sa katunayan, umabot na ito sa puntong nakalilikha ng surplus o produksyong labis sa konsumo ng pamilya.  Dahil dito, nagpatuloy ang pag-unlad ng mga PO sa usapin ng lokal na pagsasapamilihan ng kanilang mga produkto.  Sa paunang yugto ng  pagpasok ng mga […]