Category: Features

Participatory Guarantee Systems: Isang introduksyon

January 22, 2021

by MASIPAG National Office

Ano ang Participatory Guarantee System (PGS)? Ang PGS ay isang lokal na sistema ng sertipikasyon kung saan ang produkto ay binibigyang garantiya ng mga magsasaka, mamimili at iba pang stakeholders ng organikong agrikultura. Ang proseso ng pagsertipika ay nakabase sa pundasyon ng pagtitiwala, social network at palitan ng mayamang kaalaman.  Mahalaga ito sa patuloy na paglawak […]

GAWAD KA PECS: PANAWAGAN SA PAPEL PANANALIKSIK

January 20, 2021

by MASIPAG National Office

Ang MASIPAG ay naghahanap ng mga pananaliksik patungkol sa agrikultura at dokumentasyon ng inobasyon/praktikang pagpapaunlad sa pagsasaka, partikular sa pagpapayabong ng Agroekolohiya at Soberanya sa Pagkain. Ang Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG ay isang network na pinangungunahan ng mga magsasaka mula sa mga people’s organizations, siyentista, at non-government organizations na […]

MASIPAG published 2020 Digital Newsletters

January 12, 2021

by MASIPAG National Office

To reach a wider audience, MASIPAG decided to publish online its 2020 newsletters. The network published two newsletters last year containing different news, features and other articles about small farmers, agroecology and the impact of the pandemic on agriculture, among others. Click the covers to read the newsletter!

Job Opportunity: Area Coordinators

December 14, 2020

by MASIPAG National Office

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura,Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’organizations, scientists and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. We are looking for four (4) dynamic, self-driven individuals who will serveas Area Coordinators […]