Category: Features

Farmer – Scientist group MASIPAG cautions DA on opening IP lands for further corporate plunder

April 29, 2020

by MASIPAG National Office

Thursday last week the Agriculture Department Secretary, Mr. William Dar announced that his agency is endorsing the proposal of agri-business firm AgriNurture Inc (ANI) to “develop” idle indigenous lands to boost corn production by mixing it with rice. This according to Secretary Dar is in response to looming food gaps exacerbated by the COVID-19 pandemic. […]

Make Agroecology our New Normal

April 29, 2020

by MASIPAG National Office

As the pandemic Covid 19 lashes out on many countries including the Philippines, problems on agriculture and food has come to the fore. The pandemic has exposed the problems of the ‘normalcy’ of the current agriculture wherein both the people and the environment suffer.    The chemical intensive, market-oriented and corporate controlled agribusiness has wreaked […]

6-point Food Security Agenda

April 29, 2020

by MASIPAG National Office

Inilantad ng pandemyang Covid 19 ang napakalaking problema sa sistema agrikultura kung saan ang pagkain ay itinatrato bilang kalakal at hindi bilang batayang karapatan ng mga mamamayan. Sa ngayon, malawakang gutom ang nararansan ng milyong Pilipino dahil sa kawalan ng kakayanan ng pangtustos sa pagkain. Pinalala pa ito ng pag-nipis ng suplay mula sa mga […]

Binhi ay buhay: Gabay sa pag-iingat at malayang bahaginan ng binhi

April 12, 2020

by MASIPAG National Office

Sa kasaysayan, ibinunga ng pagkakaroon ng sistemang agrikultural ang pagkakabuo ng mga istable at sustinidong mga komunidad.    Sa panahong natuklasan ng tao na ang binhi mula sa napitas na prutas ay maaaring tumubo at maging ganap na halaman at ang hayop na nadakip sa kakahuyan ay maaaring magbuntis at magluwal ng supling ay kasabay na […]