Category: MASIPAG Luzon

Saknungan: Mga karanasan ng pagtutulungan sa kanayunan

April 10, 2020

by MASIPAG National Office

Ang saknungan, o mas kilala sa katawagang bayanihan ay ang tradisyunal na kaugalian ng pagtutulungan ng mga Filipino. Ito ay nagsasalamin ng pagkakabuklod-buklod at mapayapang sistemang tulungan sa pamayanan upang makamit ang isang mithiin. Makikita ang saknungan sa maraming anyo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino, at ito ay tumitingkad sa oras ng pangangailangan […]

Urban Gardening 101

April 10, 2020

by MASIPAG National Office

Want to learn urban gardening while on quarantine? Watch MASIPAG Luzon Southern Tagalog cluster area coordinator and organic farming practitioner Joel Abrao show us the basics. Catch it here.