Category: Press Release

On IRRI’s 62nd Anniversary, Farmer-Scientist Network Holds Press Conference to Stop the Entry of IRRI’s Golden Rice – Calls For All Candidates to Support Just, Equitable, Safe, Healthy, And Sustainable Food Production

April 4, 2022

by MASIPAG National Office

ILOILO CITY | April 4, 2022 Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG), a farmer-scientist network, along with the Stop Golden Rice Network and other international and local civil society organizations, held a press conference to register the people’s intense opposition to IRRI’s Golden Rice unwanted, impractical and possibly dangerous entry in our […]

Golden Rice, No Entry! Shutdown IRRI!
Protect Farmers’ and Consumers’ rights!

March 22, 2022

by MASIPAG National Office

On April 4, the International Rice Research Institute, the main pushers of Golden Rice and Green Revolution technologies, culprits behind the erosion of farmers’ knowledge and genetic diversity, and ushers of corporations in pursuit of full control of seeds and agriculture will be celebrating its 62nd anniversary. High-tech yet simplistic solutions peddled by IRRI such […]

Kababaihang MASIPAG, Lider sa Pagpapanday ng Masaganang Bukas!

March 19, 2022

by MASIPAG National Office

Ang Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG ay buong nakikiisa sa paglulunsad ng International Women’s Day. ‘Pagkat dahil interes ng maliliit na magsasaka ang pangunahin itinataguyod ng MASIPAG bilang pundasyon ng pagpapaunlad ng kanayunan, kaakibat nito ang pagpapahalaga sa potensyal ng bawat isa upang mamuno, ano man ang kanyang lahi o […]