Resources

May 29, 2013

by MASIPAG Advocacy

Koleksyong Binhing Mais ng Magsasakang MASIPAG

Mula sa datos na nakalap ng mga magsasakang MASIPAG na isinagawa noong 2021 hanggang 2023, inihahandog ng MASIPAG network ang una nitong isyu ng mapa ng “Koleksyong Binhing Mais ng Magsasakang MASIPAG”.

Kagaya ng MASAGANA 99 sa anyo ng MAISAGANA noong 1983, dumanas din sa unti-unti pagkawala ang ating mga tradisyunal at katutubong mais. Higit pa itong naisantabi sa pagpasok at kontaminasyon ng GM at hybrid corn sa simula ng 2000 hanggang ngayon. Bilang tugon, inilunsad ng MASIPAG ang Corn Program nito noong 1998 upang ibalik at palakasin muli ang ating mga lokal at tradisyunal na mais, gayundin ang panunumbalik ng binhi sa kamay ng ating mga magsasaka.

BINHING MASIPAG | Climate Change Resilient Rice Map

Mula sa datos na nakalap ng mga magsasakang MASIPAG noong 2020-2022, inihahandog ng MASIPAG network ang pangalawa nitong isyu ng Climate Change Resilient Rice Map kasama ang mga Locally-Adapted Varieties and Selections upang itampok ang matatag na binhing palay na nasa kamay ng mga maliliit na magsasaka.


SUHAY July-December 2023 Issue

Unang inilimbag noong Hunyo 1993, ang Suhay ang opisyal na pahayagan ng MASIPAG. Ito ay inilalathala tuwing ikalawa at ikaapat na kwarter ng taon at naglalaman ng mga kaganapan at istorya mula sa magsasakang MASIPAG gayundin ang tindig ng network hinggil sa mga isyung panlipunan partikular sa agrikultura. 


Cultivating climate resilience: a participatory assessment of organic and conventional rice systems in the Philippines

This paper is a comparison of climate resilience indicators across MASIPAG farmer-led agroecology farms and conventional rice systems in the Philippines indicating that organic rice systems are more climate resilient than their conventional counterparts.

Published by Cambridge University Press and Jointly written by long-time scientist collaborator of MASIPAG Amber Heckelman et al.

To read the full paper, click: Here


TRUE VALUE | Revealing the Positive Impacts of Food Systems and Transformation

Analyzing the work and impact of MASIPAG and other initiatives around the world under the True Cost Accounting lens, this report enables one to see the significant monetary and non-monetary benefits of sustainable food systems such as issues on public health, biodiversity conservation, climate, workers’ rights, cultural diversity, and gender empowerment.

This work was commissioned by the Global Alliance for the Future of Food, for use by Global Alliance members and partners to stimulate discussion about critical issues related to food systems transformation and to help guide collective action.

To read the full report, click Here


Food Security and Farmer Empowerment: A study of the impacts of farmer-led sustainable agriculture in the Philippines

This book contains the results of a ground-breaking study of farmer-led sustainable agriculture in the Philippines. Incorporating the experiences of 840 organic, partially organic and conventional farmers, the study is one of the largest ever undertaken on organic rice-based agricultural systems on sustainable agriculture in Asia.


Glyphosate Residues in Genetically Modified Corn Fields in Maayon, Capiz

In 2018, a research team from MASIPAG and members of the Guinbialan Farmer’s Association  (GUINFA) conducted a research on the presence of Glyphosate in corn, humans, soil, and water sources in a community in Maayon, Capiz. What we found out confirmed our fears of the presence of this toxic herbicide, slowly poisoning our land, water, and even our farmers and their families.

Farmers’ initiatives for seed, food security & climate resilience one Trial Farm at a time

Alam niyo bang sa kasalukyan ang MASIPAG ay may inaalagaang 2,180 rice cultivars mula sa iba’t-ibang panig ng bansa? Mula sa pagkakapanganak ng MASIPAG at sa ilang katutubo, tradisyunal, at farmer-bred na palay na narekober ng mga unang miyembro nitong magsasaka at siyentista noong green revolution, ito ay lumago at ngayon ay mayroon na rin mula sa mga palahi ng mismong magsasakang MASIPAG.

Ating tunghayang si Nay Apad, magsasaka at MASIPAG Visayas Back-up Farm manager sa kaniyang misyong alagaan at higit pang paramihin ang ating mga katutubo at lokal na binhi sa harap ng hamon ng nagbabagong klima.

Maaari ring mapanood sa: https://www.youtube.com/watch?v=9VfcBd9lsf8&list=PPSV


SUHAY January-June 2023 Issue

Unang inilimbag noong Hunyo 1993, ang Suhay ang opisyal na pahayagan ng MASIPAG. Ito ay inilalathala tuwing ikalawa at ikaapat na kwarter ng taon at naglalaman ng mga kaganapan at istorya mula sa magsasakang MASIPAG gayundin ang tindig ng network hinggil sa mga isyung panlipunan partikular sa agrikultura. 


Don’t Get Fooled Again! Unmasking Two Decades of Lies About Golden Rice

In this book, MASIPAG in collaboration with GRAIN comprehensively unravels the false promises and inconsistencies of genetically modified (GM) golden rice. From its negligible vitamin A content that pales in comparison to locally available vegetables, to its risks to human health and the environment with its potential to contaminate the Philippines’ local rice biodiversity, this book further proves golden rice’s unnecessariness and unwantedness not only in the plates and farms of the Filipino people but also to the global agriculture and food system. 


Socio-economic Impacts of Genetically Modified Corn in the Philippines

This book discusses the effects of GM Corn production on farmers’ incomes, health and the environment. The research also sheds light on the exploitation of local corn traders among the poor farmers, as well their role in the proliferation of GMOs and changes in the structures of ownership and control over land, natural and genetic resources as a result of GM corn adoption. A section of the book also discusses how agrochemical transnational corporations are reaping huge profits off GM seeds and chemical inputs.


SUHAY July-December 2022 Issue

Unang inilimbag noong Hunyo 1993, ang Suhay ang opisyal na pahayagan ng MASIPAG. Ito ay inilalathala tuwing ikalawa at ikaapat na kwarter ng taon at naglalaman ng mga kaganapan at istorya mula sa magsasakang MASIPAG gayundin ang tindig ng network hinggil sa mga isyung panlipunan partikular sa agrikultura.  


Komiks | Mga Tansong Pangako ng Palay na Ginto

Halaw mula sa makasaysayang pagbubunot ng GMO Golden Rice na pinangunahan ng humigit 400 na magsasaka at advocates sa Bicol. Ating tunghayan ang makulay na paglalahad sa komiks na ito ang isinagawang pagkilos ng mga magsasaka gayundin kung bakit tahasang tinututulan ang Golden Rice ng mga magsasakang Pilipino.