Documentation and Dissemination of Farmer Developed and Adapted Technologies (FDATs)

Documentation and Dissemination of Farmer Developed/Adapted Technologies (FDATs) refers to the reaffirmation, systematization and practical application of local knowledge systems in agriculture, giving members additional farm management options. FDAT Forum, a platform utilized by regions to disseminate FDAT, also strengthens and builds farmers’ capacity to share their knowledge and practices among the farmers, and scientists as well.

FDAT features

Pambansang Kumperensya Para sa Pagbabahagi ng mga Tuklas at Inobasyon ng mga Magsasakang MASIPAG, Nagbigay Inspirasyon Upang Higit na Isulong ang Maka-Magsasakang Siyensiya para sa Likas-Kayang Agrikultura

May 15, 2023

by MASIPAG National Office

05 MAY 2023 – Sa ikalawang taon, muling inilunsad ng Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG ang “PRAKSIS: Pagtatagpo ng Teorya at Praktika”, isang pambansang kumperensya ng mga magsasaka, kasama ang mga siyentista, para magbahaginan ng kanilang mga tuklas na inobasyon at pamamaraan na lapat sa kanilang pangangailangan at lokal na […]

Kerosene-based Incubator

January 20, 2023

by MASIPAG National Office

Ang mga magsasaka natin ay maaaring magpaunlad ng kanilang mga teknolohiya o makatuklas ng mga panibagong inobasyon upang mapaunlad ang kanilang pagsasaka at maibahagi ito sa mga kapwa magsasaka. Nakadepende rin ito sa mga problema na kinakaharap sa kanilang sakahan at kung paano ito mahanapan nang paraan. Sa pamamagitan ng FDAT ay nabibigyan sila ng […]

Dagliang Pantaboy ng Atangya at Iba pang mga Lumilipad na Insekto sa Sakahan

January 16, 2023

by MASIPAG National Office

Farmers developed and Adopted Technologies (FDAT) mula kay Lanilo S. Morales NG Samahang Magbubukid Manggagawa para sa Kabuhayan, Kaunlaran (SMMKK) – Quezon Province Ang Sitio Maruhi, ¬Brgy. Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon ay isang barangay na malapit sa baybaying dagat ng Pagbilao. Ito ay may kabuuang humigit-kumulang na 35 ektaryang palayan, at 10 ektaryang taniman ng gulay. […]

FDAT news

Dagliang Pantaboy ng Atangya at Iba pang mga Lumilipad na Insekto sa Sakahan

January 16, 2023

by MASIPAG National Office

Farmers developed and Adopted Technologies (FDAT) mula kay Lanilo S. Morales NG Samahang Magbubukid Manggagawa para sa Kabuhayan, Kaunlaran (SMMKK) – Quezon Province Ang Sitio Maruhi, ¬Brgy. Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon ay isang barangay na malapit sa baybaying dagat ng Pagbilao. Ito ay may kabuuang humigit-kumulang na 35 ektaryang palayan, at 10 ektaryang taniman ng gulay. […]