Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura

Supporting local inititiatives of resource-poor farmers and their organisations in confronting the threats to food security and sovereignty.

Find out more Contact Us

Features

JOB OPPORTUNITY | Advocacy Staff for National Secretariat

March 14, 2023

by MASIPAG National Office

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura, Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’ organizations, scientists, and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. MASIPAG National Secretariat Office is looking for a passionate individual with a […]

JOB OPPORTUNITY | Area Coordinator for MIMAROPA Cluster

March 14, 2023

by MASIPAG National Office

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura, Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’ organizations, scientists, and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. MASIPAG Luzon Office is looking for a passionate individual with a high […]

BINHING MASIPAG: Climate Change Resilient Rice Seeds

March 10, 2023

by MASIPAG National Office

Sa gitna ng papatinding epekto ng pagbabago ng klima, nasa pinakabulnerableng posisyon ang sektor ng agrikultura. Ang mas madalas at mas malakas na hagupit ng bagyo; mas mahabang tagtuyot; pagtaas ng tubig-alat; at, paglitaw ng mga mas mapaminsalang peste at sakit sa taniman, ay ilan lamang sa mga kondisyong lubhang nakaaapekto sa produksyon ng pagkain […]

Ang MASIPAG Trial Farm

February 27, 2023

by MASIPAG National Office

Ang Rice Trial Farm Strategy ng MASIPAG Ang pagpaplano, pagpapasya, at kontrol sa mga aspeto ng agrikultural na produksyon ay nararapat na nasa kamay ng mga magsasaka.  Gayunman, ang mga karapatang ito ay sinasagkaan sa pagputok ng Green Revolution at ng mga transnational corporation gaya ng Syngenta, Monsanto, at Bayer na silang nais monopolyohin ang  […]

Latest Updates

In its 4th year of implementation, MASIPAG continues to urge the government to finally repeal the Rice Tariffication Law (RTL), asserts that the law will never address food insecurity in the Philippines

February 14, 2023

by MASIPAG National Office

Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) joined the protest held earlier in fromt of the Department of Agriculture and led by peasant groups in commemoration of the fourth year of the implementation of the Rice Tarrification Law. MASIPAG asserts that the Rice Tariffication Law (RTL) will never address food insecurity in the […]

JOB OPPORTUNITY | Climate Change Resiliency(CCR) Program Officer for Luzon

February 1, 2023

by MASIPAG Luzon

MASIPAG (Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura, Farmer-Scientist Partnership), is a nationwide network of farmers’ organizations, scientists, and non-government organizations working to empower resource-poor Filipino farmers through their control of seeds and biological resources, agricultural production and technologies, and associated knowledge. MASIPAG Luzon Office is looking for a passionate individual with a high […]