Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura

Supporting local inititiatives of resource-poor farmers and their organisations in confronting the threats to food security and sovereignty.

Find out more Contact Us

Features

Pambansang Kumperensya Para sa Pagbabahagi ng mga Tuklas at Inobasyon ng mga Magsasakang MASIPAG, Nagbigay Inspirasyon Upang Higit na Isulong ang Maka-Magsasakang Siyensiya para sa Likas-Kayang Agrikultura

May 15, 2023

by MASIPAG National Office

05 MAY 2023 – Sa ikalawang taon, muling inilunsad ng Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura o MASIPAG ang “PRAKSIS: Pagtatagpo ng Teorya at Praktika”, isang pambansang kumperensya ng mga magsasaka, kasama ang mga siyentista, para magbahaginan ng kanilang mga tuklas na inobasyon at pamamaraan na lapat sa kanilang pangangailangan at lokal na […]

UGAT NG ALAT, ALAT NG UGAT: An Educational Discussion on Agricultural Policies and Their Impacts at the Grassroot-level

May 12, 2023

by MASIPAG National Office

In celebration of the National Farmer and Fisherfolks Month, the UP Agricultural Society, in collaboration with Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) organization, brings you: UGAT NG ALAT, ALAT NG UGAT: An Educational Discussion on Agricultural Policies and Their Impacts at the Grassroot-level Join us this Monday, May 15 from 5:00-8:00pm at […]

Binhi ng Magsasaka

May 9, 2023

by MASIPAG National Office

Pagpatak ng ulan, mga magsasaka ay nagagalaklalo na’t panayam at magkakatubig ang mga pinitak.Ang mga magsasaka sa Poon maykapal nagpapasalamatpatunay na ito’y pagpapasagana ng gulay at bigas. Ngunit ako naman, pagpatak ng ulan parang nagbabangondahil sa mapait na gunita ng aking kahapon.Dahil sa pagpasok ng Green RevolutionBinhi, abono at lason, mga magsasaka sa utang nabaon. […]

Why Did Farmers, Scientists, and Advocates Filed the Writ of Kalikasan to Stop the Commercial Propagation of GMO Crops Golden Rice and BT Talong? 

May 8, 2023

by MASIPAG National Office

What is the Petition for Writ of Kalikasan? The Writ of Kalikasan is a remedy available to a natural or juridical person, entity authorized by law, peoples organization, non-governmental organization, or any public interest group accredited by or registered with any government agency, on behalf of persons whose constitutional right to a balanced and healthful ecology […]

Latest Updates

Visayan Farmers urge local government units (LGUs) for the passage of ordinance preventing the entry of GM crops and institute measures to protect farmers’ and consumers’ right to healthy and safe food

May 2, 2023

by MASIPAG National Office

MASIPAG farmers in the Visayas welcome the Supreme Court’s decision to issue the Writ of Kalikasan vs. golden rice and BT eggplant during its en banc deliberations last April 18, 2023. The court’s decision is an affirmation of the petitioner’s concern about its irreparable damage and risk to agrobiodiversity and the environment. “As organic farmer-practitioners, […]

Supreme Court Issues Writ of Kalikasan on Golden Rice and Bt Eggplant, MASIPAG continues to call for action to end commercialization

April 19, 2023

by MASIPAG National Office

On April 18, 2023, the Supreme Court during its En Banc deliberations issued a Writ of Kalikasan filed by various farmers organizations, scientists and civil society leaders spearheaded by MASIPAG. The Writ of Kalikasan seeks to stop the commercial propagation of the genetically modified crops Golden Rice and Bt Eggplant. “We welcome this move by […]

IRRI: A Hindrance in the Achievement of Genuine Food Security

April 4, 2023

by MASIPAG National Office

On its 63rd year since the International Rice Research Institute (IRRI) establishment in the Philippines, Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) registers the urgent need to #ShutdownIRRI and to once and for all let the farmers lead our way to genuine food security and food sovereignty.  “For six decades, IRRI has been […]