Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura

Supporting local inititiatives of resource-poor farmers and their organisations in confronting the threats to food security and sovereignty.

Find out more Contact Us

Features

Atty Ben Ramos, Bayani ng mga Maliliit na mga Magsasaka

October 29, 2021

by MASIPAG National Office

“Nahadlok kayo (natatakot kayo)? Gusto nyo hanggang dyan na lang kayo?” Sa ganitong pananalitanaalala ni Elizabeth Cuenca si Atty Ben, sa panahong pinanghihinaan sila sa kanilang laban sa lupa. Nobyembre 6, 2018 ginulantang ng masamangbalita ang buong network ng MASIPAG sa mapait na sinapit ng legal consultant at matagal na Board of Trustees member ng […]

Sari-saring Solusyon, Sama-samang Aksyon para Tutulan ang GM Yellow Rice

October 27, 2021

by MASIPAG National Office

GM Yellow Rice, PhilRice’s Failed Rice Project On November 7, the Philippine Rice Research Institute (PhilRice), a government corporate entity under the Department of Agriculture, will be celebrating its 36th anniversary since its establishment in 1985. Being one of the proponents of Golden Rice, or GM Yellow Rice, PhilRice prides itself in its efforts to […]

On World Hunger Day, Forward Biodiversity, not Biofortification in fighting hunger and malnutrition!

October 16, 2021

by MASIPAG National Office

Despite food production capable of feeding the global populace many times over, 928 million people all over the world, mostly women and children, remain undernourished and food insecure. This is the backdrop of this year’s World Food Day. Held every  October 16, this collective activity is led by the United Nations Food and Agriculture Organization […]

Latest Updates

Atty Ben Ramos, Bayani ng mga Maliliit na mga Magsasaka

October 29, 2021

by MASIPAG National Office

“Nahadlok kayo (natatakot kayo)? Gusto nyo hanggang dyan na lang kayo?” Sa ganitong pananalitanaalala ni Elizabeth Cuenca si Atty Ben, sa panahong pinanghihinaan sila sa kanilang laban sa lupa. Nobyembre 6, 2018 ginulantang ng masamangbalita ang buong network ng MASIPAG sa mapait na sinapit ng legal consultant at matagal na Board of Trustees member ng […]

Sama-samang tutulan ang Golden Rice!

October 12, 2021

by MASIPAG National Office

Sama-samang tutulan ang Golden Rice! Noong ika-21 ng Hulyo 2021, inaprubahan ng Kagawaran ng Agrikultura ng Pilipinas ang permiso para sa komersyal na pagpapalaganap ng Golden Rice sa bansa. Ang Golden Rice ay isang GMO (genetically modified) na dilaw na bigas na tinututulan ng mga magsasaka, kasama ang iba’t ibang sektor ng lipunan. Basahin ang […]

MASIPAG at the 2021 Organic World Congress

October 4, 2021

by MASIPAG National Office

By MASIPAG Farmer-scientist group Magsasaka at Siyentpiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (MASIPAG) participated at the 2021 Organic World Congress (OWC) last September 8-10 in Rennes France along with more than 2,000 organic stakeholders around the globe. MASIPAG Farmer leaders and staff proudly shared the network’s collective experience at the forefront of the country’s organic […]